Overdragen van IBO en Vaja betekent besparing van 40.000 euro

Met het overdragen van de buitenschoolse opvang en van de vakantiewerking Vaja naar 3W Plus bespaart de gemeente aan het einde van de rit 40.000 euro. Beide initiatieven kostten de gemeente 228.000 euro. 3W Plus krijgt van de gemeente een jaarlijkse toelage van 188.000 euro.

De kosten voor het gebouw (verwarming, verlichting, …) blijven ten laste van de gemeente. Dat geldt uiteraard ook voor de investering in de nieuwbouw. Alle personeel dat momenteel aan de slag is, wordt overgenomen en behoudt zijn rechten.