Opwijk wil woonbehoeften in kaart brengen

Schepen van Wonen Inez De Coninck (N-VA) nam het initiatief om Immokantoren in Opwijk te bevragen over de woonbehoeften van de Opwijkenaren en de vastgoedmarkt in de Sint-Paulusgemeente. Opwijk heeft een erg hoog migratiecijfer, stelt de schepen vast.

Van 2006 tot 2012 kwamen 16 procent nieuwe inwoners naar Opwijk wonen. Daarmee steekt Opwijk uit boven het gemiddelde in de provincie. Ook wat de bevolkingstoename betreft (periode 2001-2012) scoort Opwijk hoger dan het gemiddelde voor Vlaams-Brabant en Vlaanderen.

Er zijn een aantal factoren die Opwijk aantrekkelijk maken: de aanwezigheid van een station, de ligging nabij Brussel en een ruim onderwijsaanbod. De vastgoedmarkt speelt daar natuurlijk graag op in. Een grote vraag betekent echter ook dat de prijzen stijgen. Om jonge Opwijkenaren toe te laten in eigen gemeente te blijven werd door het gemeentebestuur een ‘verwervingspremie’ ingesteld.

Met de resultaten van de enquête bij de immo kantoren wil Opwijk zijn beleid waar nodig bijsturen of verfijnen.