Infoborden langsheen De Dender

Pleziervaarders die de Dender tussen Dendermonde en Geraardsbergen bevaren, kunnen er niet omheen: voor elke aanlegplaats staat sinds begin december een bord dat hen vertelt welke de eerstvolgende aanlegplaats is en hoe ver het nog varen is tot de volgende. Met een aantrekkelijke foto van de stad of gemeente waar aangelegd wordt, wil Toerisme Oost-Vlaanderen de huurders en eigenaars van de plezierboten bovendien aansporen aan land te gaan voor een stadsbezoek of een fietstocht. Het financieren, maken en plaatsen van de borden is een samenwerking tussen Toerisme Oost-Vlaanderen, de stads- en gemeentebesturen langs de Dender en Waterwegen en Zeekanaal NV.

In Ninove werden vier infoborden geplaatst:

Twee ervan, ‚ÄúNinove‚ÄĚ, duiden de aanlegsteiger aan het Oeverstekske aan en bevinden zich:

  • aan het lokaal van de brugwachter aan de Begijnenbrug (stroomopwaarts richting Geraardsbergen)
  • aan de betonnen aanlegsteiger ter hoogte van het stadspark (stroomafwaarts richting Aalst)

Twee andere, ‚ÄúDendervallei‚ÄĚ, duiden de aanlegsteiger aan de Zwarte Flesch in Pollare aan en zijn stroomop- en stroomafwaarts geplaatst telkens v√≥√≥r de aanlegplaats.

Met de plaatsing van in totaal 16 borden werd Tanaris (Europese subsidie) afgesloten. Met dit project beoogde Toerisme Oost-Vlaanderen vzw de toeristisch-recreatieve infrastructuur op en langs de Dender op een gestructureerde wijze verder uit te bouwen. Eerder werden in ditzelfde project zes rustpunten ingericht met een schuilhut en picknickmeubilair en onderging de aanlegsteiger in Ninove een grondige renovatie. De vaarkaart Dender, een mobiele website en publicaties in verschillende media (on- en offline) brachten de mogelijkheden van de Dender onder de aandacht van de (potenti√ęle) toerist-recreant.

Topartikels editie Ninove-Dender