Caprioolkinderen steunt hongerend Ethiopië

Ethiopië wordt momenteel geteisterd door een verschroeiende droogte. Die bedreigt 10 tot 15 miljoen mensen met de hongerdood. De Opwijkse vzw Caprioolkinderen – onder impuls van de familie De Nil van het gelijknamige verzekeringskantoor – is al jarenlang actief in Ethiopië in de regio Gondar.

Caprioolkinderen zet zijn schouders onder een hulpactie om kinderen en volwassenen te helpen overleven. We wil steunen kan dit doen op rekening nummer BE52 0688 9640 4309 (BIC GKCC BE BB) van de vzw. Caprioolkinderen garandeert dat elke euro integraal aan deze noodactie wordt gespendeerd want de kosten worden gedragen door De Nil Verzekeringen.