Leireken krijgt tunnel onder steenweg

Gebruikers van de Dendermondsesteenweg (N47) hadden het al gemerkt: er zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van het kruispunt met de Leirekensroute. Het Agentschap Wegen en Verkeer start er binnenkort met het aanleg van de beloofde tunnel onder de steenweg.

Dat moet de veiligheid van de gebruikers van Leirekensroute ten goede komen omdat ze dan niet langer de gevaarlijke steenweg moeten kruisen. De ondertunnelingswerken zelf zullen anderhalf tot twee jaar duren omdat de betonnen kokers ter plaatse moeten gegoten worden en voldoende tijd moeten krijgen om uit te harden.

Na het aanleggen van de fietstunnel werkt Wegen en Verkeer het geheel af met de vernieuwing van het fietspad van Leirekensroute aan elke zijde van de tunnel over een afstand van 120 m. Ook bepaalde stukken van de Dendermondsesteenweg (rijweg en fietspad) krijgen tijdens de werken een structureel onderhoud. Tot slot worden herstellingswerken uitgevoerd om alle bovengrondse infrastructuur in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen.

Verkeer blijft mogelijk

Tijdens de totale duur van de werken blijven zowel de Dendermondsesteenweg als de Leirekensroute bereikbaar voor het verkeer. Het verkeer kan altijd in beide richtingen rijden over twee versmalde rijstroken.

Daarnaast installeert Wegen en Verkeer een bypass die afwisselend zal worden gebruikt afhankelijk van aan welke kant van de tunnelkoker er wordt gewerkt. Op de bypass geldt een snelheidslimiet van 30 km per uur. Tijdens de herstellingswerken aan de rijweg van de Dendermondsesteenweg worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer beurtelings de werfzone kan passeren.

Het fietsverkeer op de Leirekensroute en het fietsverkeer op de Dendermondsesteenweg zal tijdens de werken via omleidingen langs de werf heen geleid worden. De omleidingsroutes zullen in de werfzone aangeduid worden met bordjes.