Bewoners Opwijkse serviceflats op het appel

In de cafetaria van het Opwijkse Woon Zorg Centrum De Oase werden de toekomstige bewoners van de serviceflats in De Vlindertuin bij mekaar geroepen.

Zij kregen tekst en uitleg van OCMW-voorzitter Patrick De Smedt en Oase directeur Geert Geeroms.

29 flats zijn reeds verhuurd en er zijn nog vier kandidaten voor de 3 overblijvende flats. De nieuwe bewoners van De Vlindertuin zijn overwegend Opwijkenaren aangevuld met mensen uit omliggende gemeenten die echter allen ‘Opwijkse roots’ hebben.

15 februari

Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan de serviceflats die vanaf 15 februari kunnen betrokken worden. Ze bieden alle modern comfort, inclusief domotica en veiligheidsuitrusting, en zijn met het Woon Zorg Centrum verbonden via een gang.

De bewoners van de flats die dat wensen kunnen een beroep doen op de faciliteiten die in het WZC worden aangeboden (sociaal restaurant, kapsalon, laag en hoog bad, …). De dagprijs werd vroeger al vastgelegd op 30,5 euro. Om echt kostendekkend te zijn zou de verhuurprijs 36 euro moeten bedragen, een bedrag dat volgens het OCMW te hoog was voor de bewoners.