Dubbel jubileum bij Fotokring Focus Ninove

We schrijven juni 1964.   Maurice Lambrechts werd de eerste echte voorzitter van Fotokring Focus Ninove.  Wegens een heleboel andere activiteiten zou deze algauw de fakkel doorgeven aan André Van der Roost, anno 2016 reeds 50 jaar voorzitter van de ondertussen Koninklijke Fotokring Focus Ninove.  Dit moet een absoluut unicum zijn in zijn soort.

Onder impuls van André Van der Roost werd er gestart met een jaarlijks foto- en diasalon.  Later kwamen er de befaamde dia-en klankfestivals bij en op vrijdag 4 november is er het 50ste Foto- en digisalon want het digitale werk heeft intussen het louter chemische donkere kamerwerk helemaal verdrongen.

Met andere woorden: Fotokring Focus Ninove viert dit jaar een dubbel jubileum.

Fotokring Focus Ninove wil in eerste instantie een vriendenkring zijn die tracht aan goede fotografie te doen.  Het feit dat alle facetten van de fotografie aan bod komen, kleuren, monochroom, digitaal, reeksen, enz. verlaagt in grote mate de drempel om een leek te boeien met hun vorm van vrijetijdsbesteding.  Dikwijls worden de leden meer aangetrokken door het eenvoudige tafereeltje dat uit het leven geplukt werd dan door de compositorisch verantwoorde samenstelling die na veel labeur met Photoshop tot stand kwam. Er zijn nu nog steeds twee leden die reeds van bij de stichting van Fotokring Focus Ninove actief deelnemen aan de clubwerking.

Op de foto: voorzitter André Van der Roost en zijn echtgenote bij de uitreiking van de koninklijke titel door Provinciegouverneur Jan Briers op 21 juli 2015 in het Provinciehuis.

Het 50ste Digi-en Fotosalon vindt plaats in Trefpunt Winnik, Bokkendries 9 in Denderwindeke.

Openingsuren van het salon:

  • Zaterdag 5 november: van 14 tot 19 uur
  • Zondag 6 november: van 9.30 tot 19 uur
  • Vrijdag 11 november: van 14 tot 19 uur
  • Zaterdag 12 november: van 14 tot 19 uur
  • Zondag 13 november: van 9.30 tot 19 uur
  • Projecties: doorlopend
Topartikels editie Ninove-Dender