“1 dag niet”

De politiezone Ninove heeft tijdens de voorbije maand oktober verschillende initiatieven genomen in het kader van de nationale actie “1 dag niet” die op 28 oktober 2016 plaatsvond.

Op deze dag werd in België en Nederland alles in het werk gesteld om woninginbraken tegen te gaan. In België worden meer dan 200 woninginbraken per dag gepleegd. De sociale kosten die hieraan verbonden zijn, zijn volgens de politie aanzienlijk: “Wij betalen jaarlijks meer dan 350 miljoen euro…”

Zo was de politiezone aanwezig op de dinsdagmarkt van 11, 18 en 25 oktober 2016 met een preventiestand. Burgers konden er terecht voor advies in verband met diefstalpreventie en –beveiliging. Daarnaast hebben diefstalpreventieadviseurs van de politiezone op verschillende locaties voordrachten gegeven.

Op vrijdag 28 oktober werden 1.079 woningen over het grondgebied van Ninove aan een oppervlakkige controle van het hang- en sluitwerk onderworpen. Diezelfde dag werd zowel een verkeerscontrole op locatie als een mobiele patrouille georganiseerd met speciale aandacht voor de aanwezigheid van materiaal om inbraken te plegen of buit van inbraken. Er werden meerdere pv’s opgesteld voor verschillende feiten.

Topartikels editie Ninove-Dender