Wat te doen bij watereroverlast?

Mensen die schade geleden hebben door de overvloedige regen de afgelopen dagen, nemen best zo snel mogelijk contact op met hun verzekeringsmaatschappij, zodat die een schadedossier kan openen en het bezoek van een expert kan inplannen.

In afwachting van dat bezoek kan je best volgende richtlijnen volgen:

 • maak zo veel mogelijk foto’s van de beschadigde goederen en plaatsen
 • duid het waterpeil aan op de muur
 • controleer muren en plafonds op scheuren (en maak hiervan foto’s)
 • stel een uitgeschreven verslag van de opgetreden situatie en de geleden schade op
 • maak een overzichtslijst van alle beschadigde goederen
 • verzamel bewijsstukken of aankoopfacturen van beschadigde goederen
 • geef eventueel al bestekken mee met het oog op herstelling
 • neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij vooraleer u beschadigde goederen verwijdert of herstellingen doet.

Voor de schade aan voertuigen kunnen de eigenaars een beroep doen op een eventuele omniumverzekering. Wie niet over een brandverzekering beschikt omdat hij/zij met een leefloon moet rondkomen, industriële ondernemingen die geen waarborg natuurramp hebben, en ook landbouwbedrijven zijn voor de vergoeding van de schade afhankelijk van de erkenning van de overstroming als ramp door de regering.

In dat geval kan een aanvraag ingediend worden voor een tussenkomst van het Rampenfonds. Burgemeester Tanja De Jonge diende alvast een aanvraag in om de overvloedige regenval van afgelopen dagen te laten erkennen als ramp.

Als je kelder moet leeggepompt worden door de brandweer kan je hen hierover contacteren op het speciaal hiervoor voorziene nummer 054 31 72 78.

Mensen die zandzakken willen laten weghalen, kunnen hiervoor de technische dienst verwittigen op het nummer 054/31 77 10 (tijdens de kantooruren) of via het meldingssysteem op www.ninove.be  (hier kan je 24/24 een Serviceaanvraag-SIS-indienen). Sowieso doet de technische dienst een ronde langs de getroffen straten om zandzakken op te halen langs de straatkant.

Andere tips na wateroverlast:

 • reinig en desinfecteer je woning
 • verlucht en verwarm tegelijkertijd de kamers van je woning
 • pas op voor verontreinigd water
 • was je handen met desinfecterende zeep als je in contact bent gekomen met water of afval
 • zorg dat gas, water en elektriciteit onder professionele begeleiding worden aangesloten
 • schakel de elektriciteit dus niet terug aan in ruimtes die aangetast zijn door de vochtigheid, maar doe een beroep op een elektricien
 • breng elektrische apparaten naar droge ruimtes en laat voorwerpen die nog kunnen gered of hersteld worden voldoende drogen

Waterstanden kan je checken op www.waterinfo.be. Wateroverlast kan je melden via het nummer 112. Bij noodweer kan je zandzakjes afhalen bij de brandweer. Meer info? Dienst noodplanning, 054 31 32 56, bart.baten@ninove.

Topartikels editie Ninove-Dender