Stadsbestuur niet, N-VA Ninove wel naar infovergadering retailcentrum

Het stadsbestuur zal geen afvaardiging sturen naar de infovergadering van 12 april in verband met de ontsluiting van het retailcentrum op de Brakelsesteenweg in Outer. Dit omdat stad Ninove niet werd betrokken bij  het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de wegbeheerder, het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) en rioleringsbeheerder RIOP. Bovendien stelt het stadsbestuur zich vragen bij de prioriteiten gesteld door AWV voor noodzakelijke wegenwerken op de gewestwegen. Het stadsbestuur is van mening dat eerst werk moet gemaakt worden van andere verkeersknooppunten.

De stad blijft ook ernstige vraagtekens plaatsen bij de noodzaak en de wenselijkheid van een bijkomend retailcentrum van een dergelijke omvang op de Brakelsesteenweg. Nu een aanvraag tot bouwvergunning dichterbij komt heeft de stad haar raadsman de opdracht gegeven een gedetailleerd onderbouwd juridisch advies te formuleren over de zaak. Dat advies moet uitklaren welke juridische stappen de stad eventueel kan ondernemen en of een juridische procedure kans op slagen heeft.

Kurt Van Den Driessche (N-VA Ninove) betreurt dat de meerderheid bewust info verzwijgt in haar communicatie: “Zoals het positieve tweede advies van de kwaliteitsadviseur nadat de rotondes werden vervangen door keerpunten. Zoals het verhogen van de veiligheid op de nota bene enige weg waar de laatste jaren Ă©Ă©n dodelijk ongeval gebeurde. Zoals de belofte van de ontwikkelaar om geen horeca te voorzien en geen kleine zaken toe te laten. Zoals het goedkeuren van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan waar dit project deel van uit maakte. In dit dossier lijkt het er op dat schepen Vande Winkel vooral op zoek gaat naar de negatieve elementen in het dossier, terwijl wij vooral de positieve elementen zien. Betere doorstroming, hogere veiligheid, groter winkelaanbod, werkgelegenheid, …”

Topartikels editie Ninove-Dender