Wijngaardveld moet veiliger worden (+ video)

Op een infomarkt voor ondernemers gaf de dienst Economische Zaken te kennen dat het stadsbestuur van Aalst de bedrijventerreinen langs de Dender wil opwaarderen.

Studiebureau Omgeving tekende voor Wijngaardveld onder meer gescheiden fiets- en voetpaden. Momenteel loopt het fietspad langshene de geparkeerde vrachtwagens en dat is niet veilig.

Er is tussen de weg en de Dender ook nog ruimte genoeg voor een park. Ook de ontsluiting wordt herbekeken.

“Met de herinrichting van het openbaar domein op de verouderde bedrijventerreinen wil de stad Aalst tegemoetkomen aan een aantal uitdagingen inzake verkeersstructuur, gevaarlijke kruispunten, ontsluiting, parkeren, beeldkwaliteit en groenvoorzieningen”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V). “De stad komt in aanmerking voor een subsidie van 85% vanuit de Vlaamse overheid.