Vier windturbines op Ninoofs grondgebied

De voltallige Ninoofse gemeenteraad keurde het klimaatactieplan van de stad goed. Met dat plan worden de krijtlijnen uitgetekend voor de vermindering van de CO²-uitstoot van de stad met 20% tegen 2020.

Een van de meest opvallende actiepunten is het streefdoel om het nieuwe industrieterrein Ter Groeninge CO²-neutraal te maken. Iets wat volgens het stadsbestuur zeker haalbaar moet zijn, want ook het nieuwe industrieterrein in Erembodegem wordt volgens dit principe gerealiseerd. Haalt men deze doelstelling niet, dan wordt dit gecompenseerd door de realisatie van extra vermogen inzake windenergie.

Met een project waarbij bedrijven energiescans aangeboden krijgen (met de verbintenis dat maatregelen met een redelijke terugverdientijd ook effectief uitgevoerd worden),  focust dit klimaatactieplan in aanzienlijke mate op de bedrijfswereld.

Belangrijkste aandachtspunt zijn volgens het stadsbestuur de particuliere woningen waar de grootste CO²-vermindering gerealiseerd kan worden. Op basis van thermografische luchtfoto’s die van het Ninoofs grondgebied zullen gemaakt worden, wil men mensen aanmoedigen om hun dak te isoleren wat een forse besparing in CO² en in stookkosten kan betekenen.

Geen onbelangrijk detail: het plan houdt ook de komst in van vier windturbines op Ninoofs grondgebied. “Zonder de realisatie van die turbines halen we onze doelstelling nooit”, benadrukt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel. De locatie van die turbines zal op basis van een onafhankelijke studie gebeuren, om de meest optimale plaatsing te garanderen.

Topartikels editie Ninove-Dender