Herinrichting Brusselse Ring start pas in 2019 (+ video)

De herinrichting van de Brusselse Ring begint pas ten vroegste in 2019. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

Weyts kondigde vanmorgen de oprichting aan van ‘De Werkvennootschap’, een overkoepelende projectvennootschap die efficiënt werk moet maken van gebalde mobiliteitsoplossingen in een specifieke regio.

Het eerste project van De Werkvennootschap wordt de ambitieuze totaalaanpak voor het Vlaams-Brabantse verkeer, goed voor een Vlaamse investering van 2 miljard euro.

De werken omvatten

  • de heraanleg van de Ring over een lengte van 20 km, waarbij de weefbewegingen tussen het lokale en het doorgaande verkeer worden gescheiden,
  • een ecoduct ter hoogte van Laarbeekbos,
  • fietstunnels, fietsbruggen en fietspaden boven, onder en rond de Ring, samen goed voor 41 km nieuwe fietspaden
  • plus de drie nieuwe tramlijnen van het zogeheten Brabantnet waarover al enkele jaren wordt gesproken (Brussel-Willebroek, Brussel-Zaventem Luchthaven en Jette-Zaventem Luchthaven).

Tegelijk met deze aankondiging wordt nu een project-MER besteld. Om iedereen voldoende te informeren, lanceert Weyts ook een grootscheepse informatiecampagne via sociale media zoals Facebook, Twitter en de website www.werkenaandering.be.

In het voorjaar komen er werkvergaderingen met gemeentebesturen, infosessies voor onteigenden en vergaderingen met stakeholders. In het najaar komt er een mobiele infotentoonstelling voor het brede publiek.

Topartikels bij Goeiedag.be