Wallen oude pastorie Hekelgem worden geruimd

Een aannemer is gestart met het ruimen van de wallen rondom de oude pastorie in de Affligemse deelgemeente Hekelgem.

Het overtollige slib in de wallen rondom het pastorijgebouw zorgt voor problemen in de waterhuishouding van de pastorij, de vijver, de wallen en het overstort naar de Okaaibeek die daar ontspringt.

De werken bestaan uit het ruimen van slib en het plaatsen van een beschoeiing rond de oevers, samen goed voor een kostprijs van 29.703 euro.

“De grootste kosten zitten in het afvoeren van het slib. Om deze kosten te drukken kozen we voor het aanbrengen van een oeverbeschoeiing”, zegt schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot (N-VA).

“De aannemer plaatst deze met perkoenpalen met een diameter van 15 cm en een lengte van 2,5 meter. Het grondwerk en het plaatsen van geotextiel zijn eveneens inbegrepen. Het niet vervuild slib wordt achter deze beschoeiing gedeponeerd. Deze oeverbeschoeiing oogt esthetischer dan de huidige oever.”

De beschoeiing komt langs het bestaande wandelpad aan de wallen en langs de korte zijde, evenwijdig aan de vijver. Het gaat samen om een lengte van ongeveer 170 meter.

Over het eigendomsrecht van deze site werd destijds een jarenlange juridisch dispuut uitgevochten tussen het toenmalige gemeentebestuur en de kerkfabriek.

De rechter in eerste aanleg besliste dat de site toebehoorde aan de kerkfabriek. Vandaag houden gemeente en kerkfabriek zich aan de afspraak dat de kerkfabriek het onderhoud verzorgt binnen de wallen. De gemeente neemt het onderhoud buiten de wallen voor haar rekening.