N-VA Ninove vraagt duidelijkheid over stadsrekening 2014

N-VA Ninove is niet gelukkig met het feit dat de stad Ninove al voor het tweede jaar op rij de jaarrekening ruim te laat aan de gemeenteraad bezorgt. De partij vindt het ook niet kunnen dat er geen duidelijke uitleg over de cijfers komt, ook niet na aandringen en eerder uitstel van de besprekingen.

“Bij de overgang van oud naar nieuw bleek er in januari 2014 plots een verschil van bijna drie miljoen euro op de rekening van de stad te zitten”, verduidelijkt gemeenteraadslid Rudy Corijn (N-VA Ninove). ”De schepen van financiën heeft wel gepoogd dit uit te leggen. Het zou te maken hebben met het stopzetten van het AGB DN, maar boekhoudkundig kan dit gewoon niet. Zelfs mocht zijn uitleg kloppen, zitten er nog verschillen her en der. Datzelfde AGB DN heeft in 2014 trouwens nog financiële verrichtingen gedaan en werd pas in de loop van dit jaar volledig vereffend. Wij vragen ons dus nog altijd af hoe de stad begin 2014 een bedrag kon inboeken dat ze officieel maar op 22 januari 2015 kende?  We hebben daarom klacht ingediend bij de gouverneur. Nu is het aan het agentschap binnenlands bestuur om alle transacties die zijn uitgevoerd bij de stopzetting van het AGB DN uit te pluizen en te oordelen of alles wettelijk en correct is verlopen. Voor N-VA is dat de vraag van drie miljoen. Klopt de rekening, of klopt ze niet?

Topartikels editie Ninove-Dender