Nieuw carnavalsjaar start met valse noot

Na de verwelkoming aan het Wortelmanneken en een bezoek aan Dingsken waar een minuut stilte werd gehouden voor de overleden carnavalisten, werd op woensdag 11 november 2015 in de loods van Cloë Confectie de officiële start van Carnaval 2016 gegeven. Ruim 750 carnavalisten, waaronder een delegatie van F.E.N (Federatie Europese Narren), woonden de opening bij.

Traditioneel neemt elke voorzitter van elke carnavalsinstantie (Koninklijke Karnavalraad, Stedelijke Feestcommissie, Ridders in de wortelorde, Prinsencaemere, Dienst evenementen en het overkoepelende carnavalscomité) er het woord en geeft toelichting bij hun deel van het programma. Tussendoor zorgen Wettel en Krabber, “al 11 joër goe bezig”, voor een ludiek intermezzo. De bekendmaking van de ontwerper van de carnavalsaffiche sluit het officiële gedeelte af.

De opening eindigde echter in mineur toen eerst Peter De Meyer publiekelijk zijn ontslag als voorzitter van de Feestcommissie aankondigde en vervolgens Pascal Carael in naam van het carnavalscomité zijn ongenoegen uitte over de “prehistorische principes” van de stedelijke feestcommissie.

De oorzaak van de onenigheid moet gezocht worden bij de jurering die gecoördineerd wordt door de feestcommissie maar waar vorig jaar een en ander is verkeerd gelopen meer bepaald bij het toekennen van strafpunten. Het carnavalscomité had gevraagd om ook inspraak te kunnen krijgen bij de toepassing van het reglement. Dit werd aanvankelijk toegestaan maar begin november veranderde de feestcommissie plotseling het geweer van schouder en werd het voorstel weggestemd. Dit dus tot zeer groot ongenoegen van het carnavalscomité. Johan Goessens, secretaris van dit comité en architect van het puntensysteem, trok zijn conclusies en diende eveneens zijn ontslag in.

Toch nog meegeven dat 23 ontwerpen voor de carnavalsaffiche 2016 werden ingediend en dat Roderik Vanderkelen, lid van de carnavalsgroep Van ’t Alverdrau Donker, winnaar werd.

“Het verhaal van Romeo en Julia ligt aan de basis van de affiche”, vertelt Roderik. “Het thema ’t Leid oën mauin hert gaat dit jaar duidelijk over de liefde. Het wortelmanneken verklaart zijn liefde aan al het schone van Carnaval Ninove. Omdat carnaval steeds iets weg heeft van toneel spelen, heb ik de beide figuren op een podium gezet. En om te tonen dat het wel degelijk over Carnaval Ninove gaat, ontvangt de hoofdrolspeelster met de nodige trots alle lofzangen vanop het balkon van een zelfgebouwd oud stadhuis. Dat zelfgebouwde oud stadhuis staat dan weer symbool voor al het harde werk dat heel veel mensen een jaar lang in carnaval steken.”

 

Topartikels editie Ninove-Dender