Weldra een dorpsraad in de deelgemeenten?

De stad Ninove organiseerde de voorbije jaren het Leader-project ‘Dynamiet in de dorpen’ in de deelgemeenten Aspelare, Denderwindeke, Lieferinge, Nederhasselt en Voorde. Leader was een Europees cofinancieringsprogramma op het vlak van plattelandsontwikkeling.

‘Dynamiet in de dorpen’ begon op 1 januari 2013 met een traject van bewonersparticipatie. Na afloop hiervan formuleerde elk dorp Ă©Ă©n of meer gemeenschapsvormende projecten. Daarnaast werd er af en toe een belevingsmoment samen met de bewoners georganiseerd. Iets wat door de dorpsraden op prijs gesteld werd.

De behoefte voor de deelgemeenten om over een structureel instrument te kunnen beschikken om ook in de toekomst aan het beleid te kunnen participeren, is blijkbaar groot. Naar het voorbeeld van Geraardsbergen en Merelbeke komt er op de gemeenteraad van 29 oktober 2015 een voorstel voor de oprichting van dorpsraden. Als de gemeenteraadsleden het voorstel goedkeuren, zal er in 2016 in de deelgemeente Lieferinge een proefproject starten.

Topartikels editie Ninove-Dender