Forza Ninove wil schepen minder

Op de gemeenteraad van Ninove van donderdag 29 oktober staan onder andere de kennisname van het ontslag van Michel Casteur als burgemeester en de kennisname van de benoeming en de eedaflegging van Tania De Jonge als burgemeester op de agenda.

Tevens moet de gemeenteraad stemmen over de verkiezing van Alain Triest (Open VLD) als vervanger voor Tania De Jonge. Iets waar Forza Ninove niet zal mee instemmen. De partij is ervan overtuigd dat het stadsbestuur, in tijden van besparingen, het ook met één schepen minder kan doen.

“De huidige machtswissel is een uitgelezen kans om als stadsbestuur het goede voorbeeld te geven”, vindt Werner Somers (Forza Ninove). “Zeker in tijden waarin de burger wordt gevraagd de broeksriem aan te halen. Forza Ninove zal op de gemeenteraad voorstellen dat het college van burgemeester en schepenen het voor de rest van de bestuursperiode met één schepen minder doet, waardoor de stad bespaart op haar eigen werking en de lasten niet alleen bij de burgers legt.”

“Forza Ninove zal dan ook niet instemmen met de verkozenverklaring van een nieuwe schepen. Bovendien stellen we vast dat de bevoegdheden van de nieuwe schepen zeer pover zijn, aangezien de hoofdbevoegdheid ruimtelijke ordening bij Tania De Jonge blijft. Het gaat dus om een compleet overbodig schepenambt.”

(Op de foto: Alain Triest)

Topartikels editie Ninove-Dender