Zellik-Relegem stapt uit werkgroep Ringweg Asse

De Lijst Zellik-Relegem stapt uit de gemeentelijke werkgroep Ringweg Asse omdat die weigert het voorkeurstracé nog in vraag te stellen.

De oprichting van de werkgroep werd in maart beslist, nadat de deputatie van de provincie besliste over het voorkeurstracé voor de ringweg in Asse. Dit zorgde al snel voor verwarring.

Door de formulering ‘de voltallige gemeenteraad streeft de realisatie van de rondweg na’ leek het alsof de gemeenteraad het voorkeurstracĂ© unaniem had goedgekeurd, terwijl het volgens fractieleider Erik Beunckens (Zellik-Relegem) enkel om een kennisname ging, zonder dat de raad zich voor of tegen een bepaald tracĂ© had uitgesproken.

“Op de eerste recente bijeenkomst van de werkgroep bleek echter dat binnen deze werkgroep het tracĂ© totaal niet meer bespreekbaar was”, aldus Zellik-Relegem in een mededeling. “Onze fractie kreeg zelfs de opmerking dat ‘de Ring niet tot in Zellik zou komen’ en dat het met andere woorden blijkbaar onze zaken niet zijn.”

Zellik-Relegem stelt dat ‘een’ ringweg noodzakelijk is en snel moet gerealiseerd worden. De partij vindt het voorkeurstracĂ© echter geen goede oplossing omdat dit enkel het winkelcentrum ontsluit, terwijl alle andere problemen blijven bestaan en de NerviĂ«rsstraat nog zwaarder wordt belast. Ze wil ook extra onderzoek naar de alternatieve tracĂ©s in de omgeving van de Wijndruif omdat die onvoldoende werden onderzocht.

“Een uitstel met een zestal maand is verdedigbaar om met kennis van zaken de juiste beslissingen te nemen om de Assese mobiliteitsknoop voor eens en altijd te ontwarren”, aldus de partij.

“Indien de werkgroep op een later tijdstip toch bereid zou zijn om het tracĂ© in vraag te stellen, zijn wij uiteraard bereid onze plaats in deze werkgroep terug en constructief in te nemen.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk