Trage wegen, wat vind je er van?

Vrijwilligers gingen de voorbije maanden op pad om alle trage wegen in de Ninoofse deelgemeenten in kaart te brengen.

Organisaties en ge√Įnteresseerden werd gevraagd om hun opmerkingen en suggesties te formuleren. Nu nodigt de stad Ninove iedereen opnieuw uit om samen met Trage wegen vzw alle voorstellen te wikken en te wegen. Op basis hiervan werkt Trage Wegen een tragewegenplan uit dat aan het schepencollege zal worden voorgelegd en als basis moet dienen voor het gemeentelijk beleid.

Volgende evaluatieavonden staan in juni op het programma : 11 juni om 19.30 in de basisschool in Nederhasselt, 15 juni om 19.30 in de basisschool in Voorde en op 23 juni om 19.30 in het buurthuis van Aspelare.

Meer info? mobiliteit@ninove.be – 054 31 32 82

Topartikels editie Ninove-Dender