VDAB wijzigt dienstverlening in Ninove

De werkwinkel in Ninove heeft de deuren gesloten. De VDAB-medewerkers namen hun intrek in kantoren in Aalst. VDAB houdt wel nog zitdagen in Ninove, maar enkel op afspraak. Zo wil men werkzoekenden die zich moeilijk kunnen verplaatsen naar de dichtstbijzijnde werkwinkel (Aalst of Geraardsbergen) niet in de kou laten staan. De stad stelt hiervoor een lokaal ter beschikking van VDAB op dezelfde locatie  : Centrumlaan 98 in Ninove.

De Ninoofse gemeenteraad zette het licht op groen voor de samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek om samen een Welzijnswinkel met een Sociaal Huis en Huis van het Kind te bouwen aan het gebouw De Cooman in de Burchtstraat. VDAB zal daar zitdagen houden eens het gebouw klaar is.

Waarom sluit de werkwinkel ?

VDAB stelde vast dat spontane klanten vrijwel altijd dezelfde vragen stellen over inschrijven als werkzoekende, aanvragen van attesten en vragen over hun administratieve situatie. Voor dit soort vragen kunnen werkzoekenden terecht bij de VDAB-servicelijn of online op www.vdab.be.  Het gratis nummer is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 19 uur. De werkzoekende kan dit perfect van thuis uit regelen en hoeft zich niet meer te verplaatsen naar een werkwinkel.

Uit een analyse van de begeleidingen blijkt dat 44 % ervan plaatsvindt bij VDAB in de lokale werkwinkel. 10% van de begeleidingen gebeurt door GTB (personen met een beperking). De overige 56 % van de begeleidingen ging al door in Aalst omdat daar de gespecialiseerde diensten (begeleiding van nieuwkomers, 55+begeleiding, intensieve begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden) gevestigd zijn.

VDAB wil laagdrempelig en bereikbaar blijven. Zelfredzaamheid en mobiliteit stimuleren maakt volgens de dienst integraal deel uit van een traject naar werk, ook voor werkzoekenden die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. ‘Deze mensen hebben vaak nood aan gespecialiseerde ondersteuning en die biedt VDAB in de grotere werkwinkels. De aanwezigheid van een werkwinkel in de buurt is geen garantie dat kwetsbare groepen sneller een werkwinkel binnenstappen‚Äô, aldus VDAB.

Info voor Ninovieters :

Voor antwoorden op vragen kunnen zij terecht op het gratis nummer 0800 30 700, elke werkdag tussen 8 en 19 uur. Of surf naar vdab.be/mijnloopbaan. Via Mijn Loopbaan kan men ook een cv maken en publiceren, jobs op maat zoeken en online solliciteren.

Voor een persoonlijk gesprek (zonder afspraak) kan men terecht in de dichtstbijzijnde werkwinkels: Aalst, Hopmarkt 11 en Geraardsbergen, Kattestraat 27. Surf naar vdab.be/contact voor meer informatie en openingsuren.

Topartikels editie Ninove-Dender