Taalspeelbad breidt uit van 30 naar 45 plaatsen

In 2011 sloegen de dienst Sociale Zaken, de Jeugddienst en het OCMW van Ninove de handen in elkaar om gedurende één week in augustus een speels taalbad te organiseren voor anderstalige kinderen. In 2012,2013 en 2014 kwam er een vervolg maar door de oprichting begin 2012 van een Integratiedienst door de stad Ninove werd dit project dan ook doorgeschoven naar deze dienst die valt onder de Dienst Sociale Zaken.  

Eind augustus 2015 zijn anderstalige schoolgaande kinderen opnieuw welkom om zich te laten onderdompelen in het Nederlands. Dit jaar breidt de stad Ninove het aantal plaatsen in het taalspeelbad opnieuw uit.

‘Belangrijk is dat we met de uitbreiding kunnen voldoen aan de vraag’, aldus Schepen van Integratie Katie Coppens.  ‘Als we de integratie van nieuwe Ninovieters belangrijk vinden, moet de stad ook zelf haar verantwoordelijkheid opnemen. Met een uitbreiding van 30 naar 45 plaatsen hebben we een aanbod dat voldoet aan de vraag. Bovendien betrekken we de scholen actief bij het invullen van de plaatsen, wat natuurlijk een stimulerend effect heeft voor de ouders. Kinderen met aan taalachterstand worden op die manier aangespoord hun kennis van het Nederlands op te frissen voor de school in september aanvangt.’

Voor het taalspeelbad worden jobstudenten als monitor aangesteld die ervaring hebben binnen de kinderopvang of een opleiding volgen als leerkracht in het kleuter- of basisonderwijs of verzorging.  

Topartikels editie Ninove-Dender