Openbaar onderzoek opwaardering grachten

Wanneer waterlopen een belangrijke afwateringsfunctie hebben, worden zij opgenomen in de atlas van de onbevaarbare waterlopen. In 1967 werd zo’n atlas opgesteld. Grachten met een opwaarts stroomgebied van meer dan 100 ha werden op dat moment geklasseerd als waterloop. 

Vanaf 1983 kon een klassering ook aangevraagd worden indien het opwaarts stroomgebied minder dan 100 ha bedroeg maar er afvalwater werd in geloosd of er een ernstige verzwaring van het debiet optrad, bijvoorbeeld door de afwatering van een grote verharde oppervlakte.

In 2014 werd een vierde reden tot klassering toegevoegd aan de wetgeving, namelijk de mogelijkheid om grachten tot waterlopen op te waarderen indien blijkt dat er een structureel onderhoud door een overheid nodig is om de afwateringsfunctie voldoende te kunnen garanderen.

De provincie Oost-Vlaanderen en de stad Ninove gingen samen na welke grachten het statuut van waterloop nodig hebben. Het overleg resulteerde in een voorstel waarbij een aantal grachten worden opgewaardeerd naar waterlopen van tweede categorie, beheerd door de provincie. Het kan ook gebeuren dat een waterloop zijn statuut verliest, bijvoorbeeld omdat deze een onderdeel van het rioleringsstelsel is geworden.

Dit voorstel ligt nu in openbaar onderzoek. Nog  tot en met 7 april 2015 (11 uur) kan elke burger gebruik maken van zijn recht tot inspraak en een bezwaar indienen.

Voor meer informatie kan je terecht bij Roger De Groote (roger.degroote@ninove.be), contactpersoon van de stad en bij Diederik Malfroid (diederik.malfroid@oost-vlaanderen.be – 09 267 76 67) contactpersoon voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Topartikels editie Ninove-Dender