Slecht rapport voor woonzorgcentrum Klateringen (+ video)

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid, het agentschap dat bevoegd is voor de erkenning van de ouderenvoorzieningen, liet de zorginspectie in woonzorgcentrum Klateringen een inspectiebezoek uitvoeren  op 31 oktober 2014. Hun rapport maakt melding van een aantal dringende werkpunten.

Zo werd o.a. vastgesteld dat de verpleegpost niet bemand was (waar nochtans vertrouwelijke informatie bewaard wordt), dat het elektronisch dossier onvoldoende gebruikt wordt en dat niet alle bewoners de gepaste verzorging krijgen.

Volgens de inspectie dringt een mentaliteitswijziging bij het personeel zich op, teneinde de bewoners de gepaste hulpverlening te bezorgen. 

Topartikels editie Ninove-Dender