Secretaris Carine Coppens staat voor grote uitdaging

Geen Arnold Blockerije meer als stadssecretaris van de gemeenteraad op 22 januari 2015 (met pensioen) maar wel OCMW-secretaris Carine Coppens. Met haar eedaflegging zet Ninove een belangrijke stap in het verhaal van de integratie van het OCMW in de gemeente.

Carine Coppens is juriste van opleiding en geboren en getogen in Ninove. Ze begon haar loopbaan aan de stad in 1984 als bureauchef op de dienst secretariaat van het stadsbestuur onder toenmalig stadssecretaris Herman De Groot.

Vier jaar later, in 1988, ruilde ze haar bureau aan de stad voor deze in het OCMW, waar ze als secretaris aan de slag kon. Nu 26 jaar later keert ze terug met heel wat ervaring die ze ten dienste kan stellen van beide besturen en van de burger.

‘Die ervaring is zeker welkom’, aldus gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten. ‘Het Vlaams regeerakkoord stelt de integratie van stad en OCMW voorop met één persoon aan het hoofd van beide entiteiten. Ninove is één van de eerste steden in Vlaanderen met een secretaris die zowel stad als OCMW zal leiden, maar het wordt uiteraard een hele uitdaging om die integratie in goede banen te leiden.’

Topartikels editie Ninove-Dender