Koor Gaudicanto zingt 2.300 euro bijeen voor Wereldwinkel

De opbrengst van het jongste benefietoptreden van Gaudicanto was voor de Ninoofse Wereldwinkel, die er gezondheidszorg in het Midden-Oosten mee zal steunen.

Afgelopen donderdag zakten dirigent Marc Gerain en voorzitter Jan Heyvaert van het koor Gaudicanto (Grimminge) af naar de Wereldwinkel op het Ninoofse Kerkplein.

‘Sinds ik voorzitter ben, zingen we jaarlijks minstens één keer benefiet’, zegt Jan Heyvaert.

‘Op 27 december jongstleden was dat een kerstconcert in de abdijkerk. We zongen vooral kerstmuziek en religieus werk van de Argentijnse componist Ariel Ramirez en dus was de link met de Wereldwinkel snel gelegd.’

‘Op de avond van het concert zijn we er zelfs nog een tiental flessen Argentijnse wijn gaan kopen als attentie voor de solisten en muzikanten.’

Uiteindelijk kon het koor aan Jan De Bodt en Rozemie Steyaert van de Wereldwinkel 2294,85 euro overhandigen.

Het concert was dan ook een groot succes, niet in de laatste plaats dankzij Marianne De Turck uit Ninove, wie geen moeite te groot was om het concert te promoten.

Op de foto van links naar rechts: Marianne De Turck, Marc Gerain, Jan Heyvaert, Jan De Bodt en Rozemie Steyaert. Op de achtergrond de abdijkerk waar het benefietconcert van Gaudicanto voor de Wereldwinkel plaatsvond.