Hervatting werken Den Dollar

Op donderdag 11 september 2014 begint de aannemer met fase 4 van de werken aan het verkeerstriangel Den Dollar. Dan is de schorsingsperiode van de nieuwe bouwvergunning afgelopen.

Tijdens deze fase wordt de noordzijde van de Elisabethlaan, vanaf het tankstation Q8 tot aan Den Dollar, heraangelegd. Er komt een nieuwe riolering, nieuwe leidingen, een nieuw wegdek en nieuwe voetpaden.

Verkeer komende uit Brakel richting de Carrefoursite dient opnieuw een omleiding te volgen via de ring (verkeer kan dus niet meer via de Brakelsesteenweg richting Albertlaan, maar moet de omleiding via de ring volgen!). Preulegem is enkel toegankelijk vanaf het centrum van de stad. Het verkeer kan Preulegem wel uitrijden via het kruispunt. Van daaruit kan men verder richting Aalst, Brakel of Brussel. De winkels Elan, Q8 en Mc Donalds zijn tijdens de werken enkel toegankelijk via de Brakelsesteenweg.

Het einde van fase 4 is voorzien voor november 2014. Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt zich sterk dat de einddatum niet in het gedrang komt omdat de werken voorliepen op het vooropgestelde schema.

Meer info? www.wegenverkeer.be/ninove

Topartikels editie Ninove-Dender