Ninove gaat volkstuintjes aanleggen

Volkstuinen zijn kleine lapjes grond waarop stadsbewoners groenten telen voor eigen gebruik. De perceeltjes grenzen aan elkaar en vormen een volkstuinencomplex. Volkstuinen zijn daarnaast ook een ontmoetingsplaats.

De stad beschikt over een stuk grond tussen de Achturen- en de Denderstraat dat ze kan inrichten als een volkstuinencomplex en ter beschikking stellen van een vereniging die het volkstuinencomplex zal beheren.

De stad zal daarvoor een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met vzw TuinHier (vroegere de Vlaamse Volkstuinen) om dit project te realiseren.

Mensen die geen of een zeer kleine tuin hebben kunnen hier een stukje grond huren om een moestuin aan te leggen. Tuinieren in de volkstuin is actieve recreatie, waarbij de werkzaamheden zich niet beperken tot de eigen tuin.

Die strekken zich uit tot het terrein van het gehele complex. iedereen draagt zijn steentje bij aan de vereniging en het park.

Interesse?

Voor de inrichting van deze volkstuintjes is de stad nu op zoek naar enthousiastelingen om dit project mee vorm te geven.  Op woensdag 19 maart 2014 kan je om 19.30 uur naar de startvergadering.

Deze vergadering staat open voor mensen die zich actief willen engageren in dit project, maar ook wie enkel interesse heeft om later één van de tuintjes te huren is welkom.

De vergadering vindt plaats in de zaal van de stedelijke academie voor Muziek, Woord en Dans, Parklaan 13, 9400 Ninove. Gastspreker is Marc Nevens van de Vlaamse Volkstuinen vzw.

Meer info bij de dienst Leefmilieu, leefmilieu@ninove.be, 054 31 33 08.

Topartikels editie Ninove-Dender