OCMW Ninove ondersteunt thuiszorg

OCMW Ninove verlengt haar steun aan de vzw Palliatieve Zorg Aalst. Tegelijk blijft het OCMW  bijdragen aan de diensten voor gezins- en thuiszorg actief in Ninove.

Vzw Palliatieve Zorg Aalst zet zich in om mensen zo comfortabel mogelijk tijdens hun laatste levensdagen in hun vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen. De ondersteuning is er niet alleen voor de patiënt, maar is ook onmisbaar voor hun familie en hun omgeving.

Dat dit een vrij hoog kostenplaatje heeft, zal niemand verwonderen. Het OCMW wil ‘zorgen voor mensen’ hoog in het vaandel dragen en springt daarom financieel bij. 

‘De samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en de vzw Palliatieve Zorg Aalst bepaalt dat het OCMW een toelage biedt van 200 euro per begeleide patiënt in Ninove. Deze OCMW-steun komt bovenop de palliatieve premie die in samenspraak met de huisarts kan aangevraagd worden bij het ziekenfonds, die 638 euro bedraagt’, zegt OCMW-raadslid Jan Arijs die professioneel actief is in een ziekenfonds.

Ook de gewone thuiszorg bij gezinnen en senioren wordt niet vergeten. Het OCMW geeft aan deze erkende diensten, actief in Ninove, een subsidie van 0,37 euro per gepresteerd uur.

 ‘Dat deze maatregelen geen overbodige luxe zijn voor een organisatie als het OCMW, hoeft geen betoog. Mensen helpen om een menswaardig leven te kunnen hebben, houdt zeker en vast ook deze steun voor thuiszorg in.’

‘Thuiszorg in al zijn vormen, is onmisbaar. Dat ondersteunen we graag.’ aldus voorzitter Lieven Meert. 

Topartikels editie Ninove-Dender