Voorlopig geen volkstuinen in Ninove

Er komen voorlopig geen volkstuinen in Ninove. Dat is gebleken op de gemeenteraad van donderdag 24 oktober, waar een voorstel van gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) weggestemd werd.

Kurt Van Den Driessche had het bestuur de vraag voorgelegd om actief te zoeken naar geschikte terreinen voor het inrichten van volkstuinen, bij voorkeur in de buurt van concentraties van appartementsgebouwen en deze zo snel als mogelijk in te richten als volkstuinen. Uit een bevraging van de N-VA bij de Ninoofse appartementsbewoners blijkt daar immers veel interesse voor te bestaan. Volgens de partij zijn de inspanningen die de stad moet doen om dit mogelijk te maken beperkt.

‘Jammer voor onze stad en onze appartementsbewoners met groene vingers’, reageert een ontgoochelde Van Den Driessche.’ Het zelf groenten kweken, om te genieten van de buitenlucht of om het gezinsbudget wat te ontlasten, is voor hen weer een stap verder weg.’

Schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel betreurt de foutieve berichtgeving van de N-VA rond dit dossier ten zeerste: “De motie van dhr. Vandendriessche werd niet goedgekeurd om de simpele reden dat de stad al een groot stuk grond voor de ontwikkeling van volkstuintjes heeft tussen de Achturenstraat en de terreinen van V.K. Ninove. Stedenbouwkundig is die grond ook vastgelegd voor de realisatie van volkstuintjes. We hebben de motie niet goedgekeurd omdat een terrein vlakbij appartementen zoeken en aankopen zowel veel geld als veel tijd zal kosten. De discussie is op die manier op de gemeenteraad gevoerd en ik begrijp niet waarom de n-va bewust foutieve informatie de wereld instuurt.”
 
Vande Winkel is vooral boos omdat het stadsbestuur de voorbije maanden volop bezig was met de opstart van het dossier. ‘We hadden al overleg met de provincie en hadden al enkele contacten met lokaal geïnteresseerden en de Vlaamse vzw Volkstuinen. Het is zeer jammer dat dergelijke berichten dan twijfels zaaien over het dossier.’
Topartikels editie Ninove-Dender