Naomi Vanderstraeten nieuwe voorzitster Jong VLD Ninove

De bestuursleden van Jong VLD Ninove verkozen begin deze week in de Roosevelt een nieuw bestuur en daarbij wordt voluit ingezet op verjonging.

Door het vertrek van voorzitter Stijn Vander Elst, die verkozen werd tot voorzitter van Open VLD, diende een nieuwe voorzitter verkozen te worden. Het bestuur besliste om tegelijkertijd werk te maken van een volledige vernieuwing van het bestuur en te gaan werken met enerzijds een actief kernbestuur en anderzijds een groep van steunende leden.

Het actief kernbestuur bestaat voortaan uit 12 leden. Naomi Vanderstraeten wordt de nieuwe voorzitster, Bob Woods en Stijn Souffriau worden beide ondervoorzitter, Jordy D’hauwer penningmeester, Thomas Gossye secretaris, Jens De Vos ledenverantwoordelijke, Pieter-Jan Van Der Smissen neemt website en communicatie op zich en Elien Huwaert, Wim Van Meerbeeck en Annelies Van Den Neucker vormen een team als activiteitenverantwoordelijken.

Ook Daan Dekens en Tess Goessens maken deel uit van het kernbestuur.

Steunende leden zijn Stijn Vander Elst, Bjorn Goessens, Nathalie Motte, Kelly Goelens, Glenn Symoens, Simon Vander Elst, Bert Verckens, Dana Van der Straeten en Peter Spiliers.

Topartikels editie Ninove-Dender