Wijziging voorrang op kruispunt Gasthuisstraat x Burchtlaan

Om de doorstroming vanuit de Burchtlaan, voornamelijk in de avondspits, vlotter te laten verlopen, zal vanaf 8 januari naar links afslaan om richting het centrum te rijden niet meer mogelijk zijn. Wagens die komende vanuit Wolvertem naar het centrum willen, zullen dus reeds ter hoogte van de Reedijk moeten afslaan. Deze opstelling zal enkele maanden op proef worden getest, maar wordt ingevoerd naar aanleiding van onderzoek waarbij 35% van de wagens vanuit de Burchtlaan komende afslaan naar links, wat tot opstoppingen leidt. Rechtdoor rijden komende van de richting Peizegem/Londerzeel blijft wel mogelijk. De impact van de beslissing zal uiteraard worden opgevolgd de komende maanden.

Bijkomend zal ter hoogte van het kruispunt de voorrang wijzigen. Verkeer komende van de richting Peizegem/Londerzeel krijgt voorrang op het verkeer komende uit het centrum. Het verkeer komende uit het centrum dient te wachten aan de stopstreep en in te voegen in het verkeer. De bedoeling hiervan is ook hier de doorstroming, vooral in de ochtendspits, vlotter te laten verlopen in de Gasthuisstraat. 

Om de fietsveiligheid te verbeteren, zal er ter hoogte van de drie resterende parkeerplaatsen een fietspad worden aangelegd zodat het kruispunt veiliger en overzichtelijker wordt voor fietsers. Deze werken staan nog even on hold aangezien ze moeten kunnen uitgevoerd worden zonder al te veel verkeershinder te veroorzaken.

“Later is het ook de bedoeling om een plateau te voorzien ter hoogte van de schoolomgeving Ter Dreef om fietsers en voetgangers veiliger te laten oversteken aangezien wagens snelheid moeten minderen en het visueel duidelijker wordt,” aldus schepen van Mobiliteit, Lien Casier (CD&Vplus). ”Deze werken kunnen echter niet uitgevoerd worden tot zolang de werken aan de Spiegellaan niet voltooid zijn. Indien we nu reeds werken zou er quasi geen omleidingsroute meer mogelijk zijn op woensdagen tijdens de marktdagen. Ook deze maatregel wordt uiteraard op proef ingevoerd en de impact op de verkeersveiligheid en doorstroming wordt gemonitord.”

De voorbereidende schilderwerken worden uitgevoerd maandagochtend 8 januari 2024 vanaf 9 uur. Het kruispunt zal dan enige uren afgesloten zijn om de schilderwerken uit te voeren. Dit alles is uiteraard onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk