Wie wil directeur worden in GBS De Plataan?

Voor iemand die ooit gedroomd heeft om directeur van een school te worden, is het nu het moment. Er is immers een vacature voor een directeur basisonderwijs in de gemeentelijke basisschool De Plataan. De huidige directeur, Luc Willockx, gaat eind augustus 2024 met pensioen en de gemeente wil een waardige opvolger vinden.

Luc Willockx

De aanwervingsprocedure wordt nu aangevat om eind dit schooljaar de nieuw aangeworven directeur al de kans te geven mee de opstart van het nieuwe schooljaar voor te bereiden. 

Kandidaturen kunnen worden ingediend voor 29 december 2023 via het digitaal inschrijvingsformulier of via een aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem.

Meer info op Openstaande vacatures – Merchtem

(eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk