Lijst Vlaams Belang Merchtem is een feit

Er werd de voorbije maanden druk over gespeculeerd. Doen ze het of doen ze het niet en het is het eerste geworden want sinds deze week is de komst van een lijst van Vlaams Belang in Merchtem een feit.

Op maandag 27 november kondigde VB Merchtem aan dat de partij gaat opkomen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024.

“Met VB Merchtem willen we streven naar een gemeente waar iedereen zich veilig voelt, waar iedereen zich gehoord voelt, waar er transparantie is en waar samenwerking belangrijk is,” aldus Pol Verspecht, die nog meegaf dat zal worden getracht om een achttal mensen op de lijst te krijgen.

De lijsttrekker is een vrouw, namelijk Marleen Clavelle. “Merchtem is de laatste jaren aan het devalueren van een aangenaam dorp waar iedereen elkaar kende tot een dorp waar je ‘s avonds liever niet meer buiten komt, waar verfransing troef is en waar hangjongeren de sfeer verpesten. Kortom, het fenomeen gekend als verbrusseling!”

Binnenkort brengen we iedereen op de hoogte van ons volledig programma, maar we willen daar toch al een paar punten van meegeven. Qua mobiliteit is er geen ring nodig want dat is het probleem enkel verplaatsen. Wat parkeergelegenheid betreft is de parking op Reedijk niet toegankelijk. Het is er te nat. Een een waterdoorlatende verharding is dringend nodig om het aantal parkeerplaatsen te verhogen. Om alles netjes te houden opteren we voor een tegemoetkoming in het containerpark voor grof huisvuil. In scholen, winkels en op het gemeentehuis moet de voertaal het Nederlands zijn. Merchtem is en moet, met nadruk op moet, Nederlandstalig blijven

Pol Verspecht is de tweede man op de lijst. “De laatste jaren is er een wildgroei, zeg maar overaanbod van appartementen. Dit creëert een aanzuigeffect van onder meer mensen uit Brussel met verdere vervreemding tot gevolg. Ten gevolge hiervan daalt ook de leerkennis. We willen onze Vlaamse eigenheid en tradities behouden en onze gemeente vrijwaren van verstedelijking. Merchtem Vlaams houden is de boodschap, onze identiteit redden, geen instroom creëren en natuurlijk onze gemeente landelijk houden.”

Op nummer drie komt een vrouw, maar die naam blijft nog even geheim. Wel een zekerheid op nummer vier is André Toujour. “Ik woon nu zelf acht jaar in Merchtem en onze Vlaamse gemeente is enorm veranderd! De enquête van de krant Het Laatste Nieuws was duidelijk genoeg: volgebouwd de voorbije jaren en slecht beheer! Voorbeelden met tal van appartementen zijn de Mieregemstraat en Drijpikkel. De prijzen liggen zeer hoog en de Merchtemnaren kunnen ze amper kopen. Dat werkt de verstedelijking en de instroom van anderstaligen in de hand. Verkeersstromen met files en ellende, elke morgen en avond, moeten we er ook nog bijnemen.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk