Veel aannemers lappen reglementering aan hun laars

Wegenwerken in de gemeente vindt niemand leuk maar in straten waar wordt gebouwd hoort men nog meer tandengeknars. De aannemers zorgen telkens voor veel overlast en hebben geen oog voor veiligheid van passanten of buren. De bouwers lappen constant de geldende reglementeringen aan hun laars, vooral in de A. De Boeckstraat. Joris Verpecht (PRO Merchtem) wilde op de laatste gemeenteraad wel eens weten of tegen die onveilige situaties wel wordt opgetreden.

Schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&V plus) gaf inderdaad toe dat het in de August De Boeckstraat “dikke miserie” is. “Daart zijn al een pak GAS-boetes uitgeschreven, 9 voor onvergunde innames van het openbaar domein en 12 voor stilstaande parkeerovertredingen! Het probleem is dat die aannemers niets aanvragen en blijven volharden in de boosheid. Als mensen iets abnormaal zien moeten ze het meteen melden. Onze gemeenschapswachten gaan ter plekke en beboeten. Het is duidelijk dat er met toekomstige werven actiever rond de tafel zal worden gezeten om zulke situaties te vermijden.”

Sommige bouwwerven werden nog rap opgestart om te bouwen volgens de geldende regels want sinds 20 juni is de volledige kern van Merchtem onderhevig aan nieuwe stedenbouwkundige regels. Net die nieuwe spelregels zijn belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid in het dorp. 

Het nieuwe RUP voorziet onder meer minder appartementen en minder bouwlagen, meer woningen en behoud van woonbuurten, bescherming van karaktervolle gevels, en meer groen en wandelpaden bij nieuwe ontwikkelingen.

Vele inwoners hebben feedback gegeven tijdens de opmaak van het RUP Merchtem-Centrum Deel 2. Dat leverde toch enkele veranderingen op en die zijn meegenomen in deze finale versie:

  • Niemand moet vrezen voor een dancing aan het Mieregemplein.
  • De gewenste trage weg die ingetekend stond op de tuinen van de Spiegellaan is geschrapt. Langs de beek is een optie maar dat is Opwijks grondgebied. Het blijft de bedoeling om op termijn een doorsteek te voorzien naar de OMA-route langs het spoor.
  • De zone voor woonrand (open bebouwing) is iets uitgebreid op de Spiegellaan. (eb)
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk