Publieke inspraak over het detailhandelsplan in Asse

Detailhandel heeft een grote invloed op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Asse. Deze sector staat voor grote uitdagingen. Gemeenten hebben veel invloed op de aantrekkingskracht en competitiviteit van de handelskernen. Daarom stelden we een detailhandelsplan op. Ook jouw mening telt.

Een uitgekiend, overkoepelend en gemeentelijk kernversterkend winkelbeleid is van cruciaal belang. Een strategisch commercieel plan of detailhandelsplan is hierbij een belangrijke steunpilaar voor de opmaak en uitvoering van het gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het biedt inzichten in de huidige situatie en de toekomstige evolutie van de detailhandel in Asse.

Duidelijke beleidsdoelstellingen

Daarnaast stelt het plan ook duidelijke beleidsdoelstellingen voor de meest gewenste toekomstige situatie. Het plan geeft ook weer hoe we die situatie kunnen bereiken. De uitgangspunten maken dus tegelijk consequent beleid mogelijk én spelen in op hedendaagse en toekomstige wijzigingen in het winkelgedrag van de Assenaar of van bezoekers van buiten Asse.

Een dergelijk strategisch commercieel plan vormt de basis voor de beoordeling van vergunningsaanvragen, het uittekenen en organiseren van strategische evenementen en acties rond de detailhandel. Het zorgt voor een krachtige argumentatie bij de beoordeling en voor een sterke en eenduidige besluitvorming vanuit de gemeente.

Jouw mening is welkom

Op basis van een toelichting en een enquête over het detailhandelsplan werd reeds vorig jaar de input van de ondernemers gevraagd. De resultaten hiervan werden verwerkt in het beleidsplan zelf.

Aangezien de gemeente de input van haar ondernemers en burgers graag kent, nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan de inspraakprocedure.
Van 22 juni tot en met 19 juli 2023 kan je het detailhandelsplan inkijken en eventuele opmerkingen doorgeven.

Ik geef mijn mening over het plan

Na de inspraakprocedure verwerken we de opmerkingen samen met de adviezen van de gemeentelijke adviesraad lokale economie en Gecoro en passen we de documenten aan. We leggen het definitieve detailhandelsplan vervolgens aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor.

Bijlagen

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk