Merchtemse verenigingen gaan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië steunen

Donderdag 9 maart ging er een infoavond door over de aardbeving in Turkije en Syrië. De aanwezigen konden luisteren naar pakkende getuigenissen van twee Merchtemse Syriërs.

Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Toon Luypaert: “Die mensen hebben familie in het getroffen gebied en toonden foto’s en filmopnames van de situatie ter plaatse. We konden ook een telefonisch gesprek hebben met een familielid in Syrië die er als vrijwillige hulpverlener aan de slag is. Deze twee aangrijpende verhalen brachten de ramp heel dichtbij. Onder impuls van de gemeentelijke Noord-Zuidraad beslisten de aanwezige vertegenwoordigers van de verenigingen en organisaties om onmiddellijk actie te ondernemen.”

Alle Merchtemse verenigingen en organisaties die hiertoe bereid zijn, gaan nu hun schouders zetten onder één overkoepelende actie. Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen. De opbrengst van deze actie zal gestort worden op de rekening van het consortium 1212.

Donderdag 16 maart om 20 uur zitten alle verenigingen die hiertoe bereid zijn rond de tafel om dit verder uit te werken. Verenigingen en organisaties die willen meewerken aan dit bijzonder initiatief zijn bij deze uitgenodigd in zaal ‘De Passant’, Gasthuisstraat 17. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk