Wijziging voorrangsregeling op de Reedijk

Zoals vervat in het mobiliteitsplan wordt weldra ook de voorrangsregeling op het kruispunt Wolvertemsesteenweg-Reedijk/Burchtlaan aangepast. Dit zou voor een betere doorstroming van het verkeer moeten zorgen en anderzijds de drukte verminderen op de Reedijk en de Langensteenweg. Het verkeer op de Wolvertemsesteenweg van en naar de Burchtlaan krijgt voorrang op het verkeer van en naar de Reedijk.

In de Burchtlaan wordt de fietsoversteek uit de voorrang genomen. Ondertussen hebben veel fietsers en wandelaars wel het baantje langs Gaandeweg ontdekt maar het blijft opletten aan de Burchtlaan.

Die wijzigingen zullen nog nauwlettend geobserveerd worden en desnoods bijgestuurd. Indien nodig kan er voor de auto’s ook nog een voorsorteerstrook, vanaf de Wolvertemsesteenweg richting centrum, komen. Een rond punt aanleggen is uitgesloten. Deze verandering is nog niet voor meteen maar staat er net als de wijziging aan het kerkhof aan te komen.

Bij de goedkeuring van dit punt op de gemeenteraad werd ook de onveilige situatie ‚Äď er gebeurden al verschillende ongevallen – op het kruispunt Miergemstraat/Oudstrijdersstraat aangekaart. Ludwig De Mesmaeker (Groen) vroeg zich af of de signalisatie wel goed geplaatst is. Stopborden staan te ver uit het zicht, zijn te klein en grote plakkaten om de aandacht op de gewijzigde situatie te trekken, hadden zeker niet misstaan. Schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Open VLD, LvB) antwoordde dat er gaat gekeken worden voor een betere zichtbaarheid van de signalisatie. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk