Petrus Ascanusstraat ook voor fietsers en voetgangers afgesloten vanaf 1 februari

In kader van de herinrichtingswerken wordt vanaf 1 februari de Petrus Ascanusstraat volledig afgesloten, ook voor fietsers en voetgangers. De omleiding voor fietsers en voetgangers loopt via de Bergestraat en het tunneltje onder de spoorweg.

Omleiding voor fietsers en voetgangers via tunnel onder spoorweg

De Petrus Ascanusstraat is al sinds 9 januari afgesloten voor autoverkeer, maar vanaf woensdag 1 februari wordt de straat ook voor fietsers en voetgangers volledig afgesloten omdat de rioleringswerken er starten. De Sint-Martinusschool en de gemeentelijke basisschool Sleutelbos aan de overkant van de Brusselsesteenweg blijven bereikbaar, maar schoolgaande jeugd wordt via een alternatieve route omgeleid: via de Bergestraat en het tunneltje onder de spoorweg naar de tijdelijke oversteekplaats aan Vaal om zo tot aan de scholen in Walfergem te geraken.

Gemeenschapswachten zorgen voor extra begeleiding

Om leerlingen en overige fietsers/ voetgangers te informeren over de gewijzigde route en de omleiding worden er gemeenschapswachten van de gemeente Asse ingezet. Zij zullen de eerste dagen van deze nieuwe verkeerssituatie zowel op het begin en op het einde van de schooldag aan de Petrus Ascanusstraat en ter hoogte van de oversteekplaats aan Vaal plaatsnemen. Wie begeleiding wil, of wil weten waar er al dan niet veilig gewandeld mag worden, kan hen steeds aanspreken.

Wegen en Verkeer werkt sinds augustus 2020 samen met de gemeente Asse, Aquafin en Farys aan de herinrichting van de Brusselsesteenweg in Asse. De aannemer werkt momenteel de resterende 500 meter van de gewestweg af, tussen de kruispunten met Stevensveld en Volgens de huidige planning zijn de werken tegen de zomer van 2023 voltooid. 

Parkeerverbod in Petrus Ascanusstraat tussen Bergestraat en spooroverweg

Bij de aanleg van de riolering en de nieuwe weg in de Petrus Ascanusstraat tussen de N9 en de spooroverweg rijdt er ook werfverkeer via de Petrus Ascanusstraat en de Bergestraat. Omdat een deel van die route ook door kinderen wordt gebruikt, is er een parkeerverbod ingesteld in de Petrus Ascanusstraat tussen de Bergestraat en de overweg om dit op een veilige manier te laten verlopen. Enkel zo is er voldoende ruimte tussen het werfverkeer en fietsers en wordt schade aan voertuigen maximaal vermeden.

Autoverkeer

Autoverkeer van en naar Zellik volgt nog steeds de omleiding via de Bergestraat en Kruiskouter.

Autoverkeer van en naar Asse rijdt ook nog altijd via de Bergestraat en/of Boekfos.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk