Natuurpunt en De Rinkeling plantten nieuw bos

De schoolkinderen in Merchtem worden echte boomplanters! Op de laatste dag van januari waren het nu de leerlingen van het 5deĀ en het 6deĀ leerjaar van de Brussegemse school De Rinkeling die, onder begeleiding van de mensen van Natuurpunt, aan het planten sloegen.

Natuurpuntvoorzitter Alain De CrĆ© doet het verhaal van hoe een stort op Boskeekberg wordt omgetoverd tot een nieuw, mooi stukje Merchtemse natuur. ā€œBinnen ons nieuwe project ā€œBrussegemse bossenā€ heeft de zaakvoerder van het bedrijf Thielemans&Co het bos naast zijn bedrijf op de Brusselsesteenweg aangekocht. Het betreft een bos van een tweetal hectaren dat indertijd werd volgestort door de firma Stallaert. In dit bos werden vorig jaar de canadaā€™s en populieren gekapt.

Wij hebben de zaakvoerder kunnen overtuigen om dat perceel terug te heraanplanten met inlandse soorten en er een mooie bosrand aan te leggen. Na contactname met de bosgroep werd beslist om een inlands bos aan te planten met zomerlinde, haagbeuk, esdoorn en Spaanse aak. De bosrand zelf zal worden aangelegd met rode kornoelje, hazelaar, liguster, sleedoorn, hondsroos, gewone vlier en gladde iep.

Ondertussen zijn we begonnen met de aanplant van een deel van de bosrand en daarvoor kreeg Natuurpunt Merchtem de hulp van de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van De Rinkelingschool uit Brussegem. De 1.500 plantjes worden afgeschermd met boomnetjes om ze te behoeden voor de vraat van groot en klein wild.ā€

Op zaterdag 11 februari zullen de vrijwilligers van Natuurpunt Merchtem de bebossing volledig afwerken. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk