Zanzibar opnieuw dicht

Dicht, open en dicht, Zanzibar was de voorbije dagen niet uit de actualiteit. Maar de pop-up zomerbar in Merchtem sluit nu definitief de deuren. Vrijdagavond 12 augustus was de laatste dag! Na het eerste arrest van De Raad van State kwam de gemeente Merchtem op 5 augustus met een “beter gemotiveerde beslissing” op de proppen. Daar had de Raad van State echter geen oren naar en nog geen week later kwam er al een nieuw arrest.

Dat luidt als volgt: “De Raad van State schorst met zijn arrest nr. 254.324 van 12 augustus 2022 de tenuitvoerlegging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Merchtem van 3 augustus 2022 waarbij opnieuw toelating wordt gegeven om tot 3 september 2022 op een landbouwterrein de pop-up bar ‘Zanzibar’ te organiseren, met vergunningen voor elektronisch versterkte muziek en voor het verkopen van sterke drank.

De Raad van State is van oordeel dat op het eerste gezicht niet blijkt dat de gemeente Merchtem bij het verlenen van deze nieuwe toelating alsnog terdege heeft nagegaan of de vergunde inrichting inpasbaar is in de agrarische gewestplanbestemming van het betrokken terrein.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk