Elke Merchtemnaar zijn boom, nieuw bos op Terlinden-Langevelde

De koophonger van de gemeente Merchtem is nog niet gestild. Nu kocht het gemeentebestuur ook nog bijkomende gronden aan tussen Terlinden en Langevelde met het oog op extra bebossing. De gemeente verwierf vorig jaar al enkele gronden om het baantje langs de Molenbeek, tussen Reedijk en de Langeveldemolen, te verbreden. Intussen werden er aan het gemeentebestuur nog vijf andere percelen aangeboden. Deze werden aangekocht voor de prijs van 372.201,18 euro. De Vlaamse overheid subsidieert de aankoop van grond om te bebossen voor 75%.

“Hierdoor kunnen we een bos aanplanten van meer dan 7 hectare en dat vlak aan het centrum van Merchtem. Dat is goed voor de biodiversiteit en helpt ons ons te wapenen tegen de klimaatverandering. Daarnaast plannen we hier ook een grote speelzone voor onze kinderen en jeugdbewegingen,” licht schepen van Jeugd Toon Luypaert de aankoop toe.

“We voorzien tevens een nieuwe verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Terlinden en Langevelde. Om die biodiversiteit een extra boost te geven, zullen er ook enkele poelen worden aangelegd.”

Het gemeentebestuur stelt ook zijn doelstelling betreffende de. vergroening bij. “Aan het begin van de legislatuur hadden we voorzien om voor elk Merchtems gezin één boom te planten. Maar we gaan nu nog beter doen en voor elke Merchtemnaar een boom planten,” aldus burgemeester Maarten Mast.

Eind september wordt er een participatiemoment georganiseerd in samenwerking met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Het is de bedoeling om de verschillende belanghebbenden zoals jeugdverenigingen, landbouwers, natuurverenigingen, … inspraak te geven in de inrichting van het nieuwe bos. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk