Jeanne Van Ginderachterpleintje ingehuldigd

Zondagvoormiddag 10 april werd op de hoek van de Langensteenweg en de Kattestraat, het Jeanne Van Ginderachterpleintje ingehuldigd. Die naam is niet zo maar gekozen.

Jeanne Van Ginderachter was de dochter van voormalig burgemeester Jozef Van Ginderachter, die van Martinas een van de grootste brouwerijen van het land maakte. Zij was een uitzonderlijke vrouw, een feministe ‘avant la lettre’. Als stichtend lid van serviceclub Zonta maakte ze zich verdienstelijk met het ondersteunen en aanmoedigen van ondernemende vrouwen. De voorzitster en één van de stichtende leden van Zonta beklemtoonden in hun toespraak hun waardering voor de inzet van Jeanne Van Ginderachter. Ook burgemeester Maarten Mast, schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier en Concordiavoorzitter Mark Vanderstraeten beklommen het spreekgestoelte.

Dit initiatief kadert ook in de campagne ‘Meer vrouw op straat’.

De Koninklijke Muziekvereniging Concordia luisterde de inhuldiging op. Mooi, want er was heel wat belangstelling! Onder die vele toehoorders ook Chantal De Smedt, de dochter van Jeanne Van Ginderachter. Na het academische gedeelte bood het gemeentebestuur van Merchtem de aanwezigen een Madame Jeanne aan, een biertje dat Muziekvereniging Concordia liet brouwen ter ere van haar in 2018 overleden erevoorzitter. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk