Eerste keer plaatstekort in kleuterscholen

Dat de gemeente Merchtem goed in de markt ligt is duidelijk aan het aantal inwoners. Dat is ondertussen gestegen naar 17 500 en het laat zich raden dat dat de komende maanden en jaren nog verder gaat pieken. Gevolg is ook dat ook meer mensen op zoek moeten naar een kleuterschool, maar in die school moet er ook nog plaats zijn!

Julie Asselman (LvB), schepen bevoegd voor Basisonderwijs: “Bij het centraal aanmeldingsregister voor de instappende kleuters stoten we voor het eerst op een tekort aan beschikbare plaatsen voor het geboortejaar 2020. Ouders kiezen met zorg een school voor hun kind. Wij willen ervoor zorgen dat alle ouders evenveel kansen krijgen om hun kind(eren) in te schrijven in een school van hun keuze en er geen wachtrijen ontstaan aan de schoolpoorten.”

“Bij dit centraal aanmeldingsregister waar de ouders eerst vrije schoolkeuze hebben, en indien er meer kinderen aanmelden dat er plaatsen zijn, wordt er gekeken naar afstand van de schoolpoort tot de woonplaats van het kindje om de rangorde te bepalen. Er zijn in dit geboortejaar meer aanmeldingen voor 2020 dan er plaatsen voorzien waren in de Merchtemse scholen! Dat wil dat we voor het eerst niet elke Merchtemnaar een plaats kunnen toewijzen in een Merchtemse basisschool. Maar we hebben het kunnen oplossen.”

“Er wordt in overtal gegaan in Ten Bos om de kleine Peizegemnaren de kans te geven dicht bij hun woonplaats school te lopen. Het jaar 2020 blijkt een jaar waarin alleen al in Ten Bos 23 van de 25 plaatsen gaan naar broers en zussen van reeds schoolgaande kinderen. Deze hebben in het aanmeldingssysteem voorrang, net zoals de kinderen van personeelsleden op de school. Alle ouders die als eerste schoolkeuze Ten Bos hebben opgegeven dit jaar, zullen dus daar terecht kunnen omdat we de capaciteit daar uitzonderlijk verhogen.”

“Voor instappers met geboortejaar 2020 zijn er 169 plaatsen in de Merchtemse kleuterscholen. Hiervan zijn er 91 ingenomen door broers/zussen en kinderen van personeel. We noteerden 196 aanmeldingen. Dat impliceert dus 105 aanmeldingen zonder voorrangsgroep! Voor het geboortejaar 2020 kunnen 23 kinderen uit Merchtem niet naar hun eerste schoolkeuze.”

“We hebben echter een oplossing gevonden: de 11 plaatsen in De Plataan kunnen opgevuld worden met deze kinderen, indien ze De Plataan in hun keuzelijst hebben geselecteerd. 12 kinderen in Merchtem gingen geen plaats hebben in een Merchtemse school maar in samenspraak met de vijf scholen op ons grondgebied op werd daar een mouw aangepast, zodoende dat elke Merchtemnaar school kan lopen op ons grondgebied.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk