Merchtemnaren over RUP en zone 30

De gemeente Merchtem blijft het oor te luister leggen bij de inwoners. De vinger aan de pols houden heet dat en die willekeurig gekozen mensen mogen enkele keren per jaar hun mening en advies geven over uiteenlopende thema’s. Bij de laatste bevraging adviseerden 217 panelleden het gemeentebestuur over het thema RUP Merchtem centrum deelgebied 2 en over mobiliteit.

Wat dat RUP betrof werden de verschillende voorstellen voor deelgebied 2 door een ruime meerderheid van de bevraagden positief onthaald.

Er is een ruim draagvlak om geen appartementen meer toe te laten in woonstraten. Ook van verdere inbreiding is een ruime meerderheid geen voorstander.

Het planten van extra bomen en het vergroenen van de pleinen wordt door driekwart als een goede maatregel ervaren. Het voorstel om signaalgebied om te zetten naar definitief onbebouwbare zone wordt heel ruim gedragen. Nagenoeg iedereen vindt dit een goede keuze. Ook de heropwaardering van de stationsomgeving wordt gesmaakt.

Het merendeel van de panelleden is voorstander om handel en horeca te concentreren in de centrumstraten en hoofdstraten. Men wenst vooral ook een evenwaardige mogelijkheid voor handel en horeca op het Mieregemplein en op de Markt. Opvallend is dat 40% geen voorstander is van een stop op nieuwe bedrijvigheid in het centrumgebied.

Het gemeentebestuur wenst te verduidelijken dat het niet de bedoeling is om op korte termijn deze bedrijven te sluiten. Burgemeester Maarten Mast: “We wensen, in samenspraak met deze bedrijven, ons op lange termijn te richten op een herlokalisatie of andere invulling, om in de toekomst eventuele overlast in het centrum te vermijden en zo de verkeersveiligheid te verhogen en geur- en geluidsoverlast, … te verminderen.”

De discussienota werd reeds opgemaakt. Het studiebureau Antea organiseerde op 9 januari 2022 een participatieavond en gaat nu verder aan de slag met deze waardevolle feedback. Met deze informatie wordt verder gewerkt aan de opmaak van het voorontwerp. Dit ontwerp zal in grote lijnen aansluiten bij deelgebied 1 van het RUP Merchtem centrum. Overigens is alle info over deelgebied 2 terug te vinden op www.merchtem.be/rupmerchtemcentrumdeelgebied2

Wat het punt mobiliteit en meer bepaald de zone 30 betrof werd deze maatregel over het algemeen als goed bevonden. Qua afbakening vindt men de zone vaak iets te ruim. De panelleden zijn van oordeel dat het plaatsen van snelheidsinformatieborden, het aanbrengen van fietssuggestiestroken of “30 km/u” op de rijbaan helpen om de zone 30 te respecteren.

“Om de definitieve zones 30 te bepalen, zullen we ons baseren op de resultaten van dit inwonerspanel, samen met de opmerkingen die we reeds ontvingen,” aldus de burgemeester. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk