De Proeftuin in GBS De Plataan geopend

In gesprekken over het milieu is het woord “ontharden” een hot item geworden. Er ligt gewoon te veel beton in Vlaanderen en dat moet aangepakt worden. In die optiek heeft men de GBS De Plataan alvast het goede voorbeeld gegeven. Daar werd een stukje van de speelplaats van 7m x 7m uitgebroken en vervangen door een houten en natuurvriendelijker constructie. Schepenen Toon Luypaert (CD&V) en Julie Asselman (LVB) kwamen de Proeftuin officieel openen.

Toon Luypaert: “In september 2019 werd dit project geselecteerd als Proeftuin ontharding door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Merchtem behoorde daarmee tot de tien gemeenten die in Vlaanderen werden uitgekozen. Na een aantal vergaderingen werd in oktober 2021 een eerste plan voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de werkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke basisschool De Plataan, GTSM en ouders). Op basis van het plan werd een Proeftuin gekozen. Plant- en Houtgoed werkte het project tijdens de krokusvakantie verder af.”

“Deze proeftuin is een deeltje een groter plan. We gaan zien of dit aanslaat bij de kinderen. Een testcase in feite om op de termijn gans de speelplaats aan te pakken. In het plan is een publiek toegankelijke speeltuin voorzien die zou komen waar zich momenteel de fietsenstalling bevindt.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk