Herinrichting Brusselsesteenweg gaat nieuwe fase in

Donderdag wisselden de werken in fase 3 van zijde. Er wordt vanaf dan op de zuidelijke weghelft tussen de Benedenstraat en Stevensveld, waar het verkeer normaal gezien richting Zellik rijdt, gewerkt. Het gemeentebestuur streeft naar meer veiligheid en een betere leefkwaliteit in de woonwijken gelegen langs de gewestweg. Dit doen we door maatregelen te nemen die het verkeer zonder bestemming op de kleinere wegen beperken.

Noordelijke omleiding

Tijdens fase 3B blijft de omleiding via de noordzijde van de N9 behouden. Op het noordelijke omleidingstraject van de N9 blijft doorgaand tonnageverkeer +3.5T, zonder specifieke bestemming, verboden. ANPR-camera’s voeren hierop controles uit.

Zuidelijke omleiding

Ten zuiden van de N9 wordt Kruiskouter afgesloten voor alle verkeer. Petrus Ascanusstraat en Zittert blijven open voor bestemmingsverkeer. Deze straten, die aantakken op de N9, zijn gericht op de bewoners en de zwakke weggebruikers in functie van de bereikbaarheid van de fietssnelweg en de scholen. Bewoners en bezoekers kunnen steeds hun woning en de N9 bereiken.

Deze nieuwe fase vraagt een aantal nieuwe verkeersmaatregelen om het verkeer in goede banen te leiden. We willen de verkeersdruk in de aanpalende woonzones beperken om op die manier de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verhogen. Dit kan door het verkeer van en naar Zellik maximaal via de hoofdwegen te leiden. Doel is een betere spreiding van het verkeer en het beperken van doorgaand verkeer zonder specifieke bestemming in de woonwijken grenzend aan de N9. Interventie- en hulpdiensten zijn op de hoogte van de aangepaste verkeerssituatie. Zij kunnen bij dringende interventies steeds de kortste route nemen.

Toegelaten bewegingen
 – Bergestraat wordt tijdens fase 3B beperkt eenrichtingsverkeer, tussen de Leyniersdreef en de Petrus Ascanusstraat in de richting van de Petrus Ascanusstraat, m.u.v. fietsers en bromfietsers.
- In het gedeelte Bergestraat, tussen Leyniersdreef en Kruiskouter (Kruiskouter afgesloten t.h.v. de gewestweg N9), mag het verkeer in beide richtingen rijden.
 – Leyniersdreef wordt tijdens fase 3B beperkt eenrichtingsverkeer in de richting van de Bergestraat, m.u.v. fietsers en bromfietsers.
 – Omdat de Kruiskouter ter hoogte van de aansluiting met de N9 voor alle verkeer wordt afgesloten, verloopt het verkeer richting Zellik tijdelijk via de Petrus Ascanusstraat.
 – Tijdens deze fase wordt de Petrus Ascanusstraat tweerichtingsverkeer. Daarom geldt in de Petrus Ascanusstraat een parkeerverbod tussen de spoorwegovergang en de Bergestraat.
– Ook de Terlindenvijverstraat wordt tijdens fase 3B, ter hoogte van de aansluiting met de Pastinakenstraat, geknipt om het sluipverkeer te weren dat van de Edingsesteenweg via de Terlindenvijverstraat naar de N9 zou rijden.

Zone plaatselijk verkeer
Plaatselijk verkeer slaat o.a. op de voertuigen van de bewoners en hun bezoekers. Je bent dus geen plaatselijk verkeer als je door een straat rijdt omdat dit je reisweg inkort of omdat je de straat gebruikt om files, werken of omleidingen te vermijden.
Verboden bewegingen

  1. Tussen Pastinakenstraat en N9 (Brusselsesteenweg) of Poel
    Je moet steeds de hoofdwegen gebruiken. Routes via een parallelle weg zijn niet toegestaan, behalve voor een bezoek in de zone voor plaatselijk verkeer of indien je er woont of werkt. Kom je van Zellik en moet je in de wijk Tenberg zijn? Dan rij je niet via Zittert en Poel, maar via de noordelijke omleiding en de Petrus Ascanusstraat. Ga je vanuit Tenberg naar Zellik? Ook dan rij je via de Petrus Ascanusstraat.
  2. Tussen Vrijthout of Hoogpoort en Mollem of Zellik/Bekkerzeel
    Wanneer je van Vrijthout of Hoogpoort een kortere of snellere route neemt richting Mollem via Petrus Ascanusstraat en N9 of richting Zellik via Poel of Petrus Ascanusstraat en N9 en je dus niet via de hoofdwegen rijdt, krijg je een retributie. De hoofdwegen vanuit de buurgemeenten zijn steeds de gewestwegen N285 (van en naar Ternat) en de N9 (van en naar Zellik/Brussel).
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk