Merchtem telt 17525 inwoners

Tegenover vorig jaar is het bevolkingsaantal in Merchtem met ongeveer 2% gestegen. Dat cijfer komt overeen met de gemiddelde toename van de bevolking over de laatste drie jaren. Het grootste deel van die 17525 inwoners woont in Merchtem zelf. Dat zijn er 11070 en de vrouwen zijn met 5657 eenheden daarbij het sterkst vertegenwoordigd. De mannen zijn met 5413.

In alle deelgemeenten is het vrouwelijk geslacht in de meerderheid behalve in Brussegem. In Peizegem zijn ze met 2867 (1420 mannen en 1447 vrouwen). In Brussegem wonen 2738 mensen (1373 mannen en 1365 vrouwen). Hamme is het dunst bevolkt. Van de 850 inwoners daar zijn 409 mannen en 441 vrouwen.

In 2021 werden er in groot-Merchtem 208 kinderen geboren, 55 huwelijken voltrokken en jammer genoeg lieten 162 Merchtemnaren het leven. De geboorte-, sterfte- en trouwcijfers zijn vergelijkbaar met een niet-coronajaar. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk