Affiche om Nederlands te oefenen

Tom Van Gestel met de affiche

In aanwezigheid van gemeenteraadsleden van N-VA en PRO stelde David De Valck, schepen van Vlaamse Zaken, de affiche voor die de inwoners van de gemeente moeten aansporen om in handelszaken hun Nederlands te oefenen. Tom Van Gestel (N-VA) had het voorstel gelanceerd: “Het is een affiche die anderstaligen, op een niet-agressieve manier, aanspoort om in Merchtemse handelszaken hun Nederlands te oefenen”.

Op die wijze worden burgers wiens moedertaal niet het Nederlands is, aangespoord om ook in de handelszaken Nederlands te durven spreken. Met de grote instroom uit het Brusselse en met 1 op 4 gezinnen in Vlaams-Brabant waar het Nederlands niet de huistaal is, kan de affichecampagne deze mensen aansporen om hun aankopen in het Nederlands te doen. “Niemand hoeft beschaamd te zijn om eventueel fouten te maken, dat hoort er bij,” zei Van Gestel.
Schepen De Valck wees er op dat het voorstel om een dergelijke affichecampagne te lanceren in de gemeenteraad unaniem was goedgekeurd. “De kennis van de taal blijft de sleutel tot een succesvolle integratie,” voegde hij er aan toe.

Binnenkort zie je dus bij Merchtemse middenstanders een mooie affiche die de klanten aanspoort om in het Nederlands te praten, zonder schroom en zonder schaamte.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk