Overzicht maatregelen overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Het Overlegcomité heeft op 17 november de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en het aantal patiĂ«nten op de intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld. Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het OverlegcomitĂ© een reeks beschermingsmaatregelen genomen. 

Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan. Respecteer de veilige afstand van 1,5 meter en beperk je sociale contacten. Spreek bij voorkeur buiten af met vrienden of familie.

Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo moet je het mondmasker verplicht dragen in de volgende situaties:

 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra;
 • in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Voor het onderwijs beslissen de gemeenschappen zelf of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren. Het mondmasker mag enkel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is door de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het geeft toegang tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca. Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. De combinatie Covid Safe Ticket en mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en privĂ©bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca (incl. privĂ©bijeenkomsten die er plaatsvinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.
 • Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse.

Verplicht telewerk 

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Elk personeelslid mag een dag per week op kantoor werken. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid. Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer. Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeĂ«nt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik. 

Voor de 5- tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek een gunstig advies geeft, en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap. De vaccinatie gebeurt op vrijwillige basis.

Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

De maatregelen gaan in op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Meer info

Website Crisiscentrum

Topartikels bij Goeiedag.be